Juku ja Juta huvikool on loodud 2019. aastal. Huvikooli eesmärgiks on laste eakohane arendamine ja kooliks ettevalmistamine nii grupis kui ka individuaalselt.

Liis Randma: olen omandanud Tallinna ülikooli haridusteaduste magistri ning õpiabiõpetaja lisaeriala. Koolis olen töötanud 8 aastat ning viimased paar aastat olen lisaks läbi viinud individuaaltunde õpiabi vajavatele lastele.
Minu peres kasvavad kaks last, kellest üks on samuti juba kooliteed alustanud.