Juku ja Juta erahuvikool on loodud 2019. aastal. Huvikooli eesmärgiks on laste eakohane arendamine ja mitmekesise huvihariduse pakkumine.

Liis Randma: olen omandanud Tallinna ülikooli haridusteaduste magistri ning õpiabiõpetaja lisaeriala. Koolis olen töötanud 10 aastat ning viimased neli aastat olen lisaks läbi viinud individuaaltunde õpiabi vajavatele lastele. Samuti teen koolis osalise ajaga eripedagoogi tööd.
Aastal 2020 läbisin maanteeameti poolt korraldatud kursuse, et saaksin pakkuda jalgrattalubade tegemise huviringi.
2018 – 2021 olen läbinud Ja Eesti poolt pakutavad koolitused ning “Tom õpib rahamängu” materjalide koostajate korraldatud koolituse, et õpetada lastele rahatarkust. Pean rahatarkuse jagamist õpilastele väga oluliseks, et neist saaksid tulevikus mõistlikud tarbijad, kes oskavad oma ostuotsuseid analüüsida.

Meie peres kasvavad kaks kooliealist last ja nende panus minu enesearengusse on olnud hindamatu.