Alates 10. eluaastast on lastel võimalus saada endale jalgratturi juhiluba, et liigelda teadlikult ja ohutult linnatänavatel ja maanteel. Liiklusõpetuse huviringis arutleme 13 teooriatunni raames erinevate oluliste teemade ja situatsioonide üle, mis liikluses ette tulevad. Vaatame, kuidas ohutult liigelda, õpime liiklusreegleid ja -märke. Seitsme sõidutunni jooksul saab õpilane oma teoreetilisi teadmisi praktikas kasutada. Alustame sõidutunde platsil, kus on ohutu liigelda. Seal teeme vigursõite, katsetame ohutut pidurdamist jmt. Seejärel suundume linnatänavatele, et osaleda päris liikluses.

Kursused algavad veebruaris ja lõpevad eksamitega mai lõpus/juuni alguses. Gruppi mahub maksimaalselt 15 last, et jõuaksin igale lapsele tähelepanu pöörata. Kursuse eest tasutakse ühekordse maksena teooriatundide alguses (arve saadetakse lapsevanema e-postile).

Õppekava on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud. Seega saab lapsevanem koolituskulude pealt osa raha tagasi.

Registreerimiseks vajuta siia